کارگروه ارزش‌های منصفانه

این کارگروه زیر نظر کمیته راهبری IFRS و مرکب از نمایندگان سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی ایران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و یک نفر خبره مالی در بازار سرمایه تشکیل شده است. اهم وظایف و مسئولیت‌های این کارگروه به شرح زیر است:

  • تدوین ضوابط، رهنمودها و دستورالعمل‌های لازم در زمینه ارزیابی ارزش‌های منصفانه
  • اعلام اشکالات و موانع‌ موجود در ارزیابی ارزش‌های منصفانه به کمیته راهبری جهت پیگیری‌
  • ارائه پیشنهادات و یا اصلاحات احتمالی در جهت رفع موانع، ارتقا و بهبود استانداردها و بکارگیری آنها
  • نظرخواهی از متخصصین و صاحبنظران به صورت عمومی و خاص

اعضا:

نام عضو
نماینده
سازمان بورس و اوراق بهادار
آقایان دکتر جعفر جمالی و عباس وفادار

سازمان حسابرسی
_

مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
آقای زین‌العابدین قنبری

جامعه حسابداران رسمی ایران
آقای ناصر محامی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری
اقای بهزاد یزدانی

خبره مالی در بازار سرمایه
آقای دکتر محمدحسین قائمی