کمیته راهبری IFRS

این کمیته با عضویت نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و خبرگان مالی در حوزه بازار سرمایه و حرفه حسابداری و حسابرسی تشکیل شده است. اهم وظایف و مسئولیت‌های این کمیته به شرح زیر است:

  • فراهم‌کردن زیرساخت‌ها و اعمال هماهنگی‌های لازم در خصوص پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین‌المللی از منظر تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر IFRS، حسابرسی صورت‌های مالی مبتنی بر IFRS و رفع موانع به‌کارگیری از جمله موانع تعیین ارزش‌های منصفانه و مالیاتی
  • تشکیل کمیته‌های تخصصی تحت نظارت کمیته راهبری
  • هماهنگی با بنیاد IFRS جهت کسب مجوز رسمی برای ترجمه استانداردها
  • بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مصوبات و موضوعات مطرح شده از سوی کارگروه‌های تخصصی

اعضا:

نام عضو
نماینده
سازمان بورس و اوراق بهادار
آقایان دکتر شاپور محمدی و دکتر حسن امیری

سازمان حسابرسی
اقای دکتر موسی بزرگ اصل

جامعه حسابداران رسمی ایران
آقای سید محمد علوی

سازمان امور مالیاتی
آقایان محمدقاسم پناهی و دکتر حسین وکیلی

معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
آقای دکتر مسعمود باغستانی و خانم ظریفه جلیلی

خبرگان مالی در حوزه بازار سرمایه و حرفه حسابداری و حسابرسی
آقایان دکتر حسین عبده‌تبریزی، مجتبی علیمیرزایی، مصطفی جهانبانی و دکتر سعید جمشیدی‌فرد و ناصر پرتوی