ارتباط با ما

آدرس: میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره 27، اداره امور حسابرسی و گزارشگری مالی

تلفن:84083381

دورنگار:88671575

آدرس پست الکترونیک:IFRS@ seo.ir