کد اطلاعیه: 8
تعداد بازدید: 1899
تاریخ به روز رسانی: 1395/09/17 11:12
نام گروه اطلاعیه: اطلاعیه ها

اطلاعیه 1395/08/25

اطلاعیه مربوط به الزام الف)کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، ب) کلیه شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ج) کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با سرمایه ثبت شده 000ر10 میلیارد ریال و بیشتر از آن به تهیه  صورت‌های مالی سالانه، بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در فایل پیوست قابل مشاهده است. 

 

فایل (های) پیوست