کد اطلاعیه: 6
تعداد بازدید: 1549
تاریخ به روز رسانی: 1395/04/01 08:49
نام گروه اطلاعیه: اطلاعیه ها

اطلاعیه 1395/03/26

اطلاعیه بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در صورتهای مالی تلفیقی سال 1395 در فایل پیوست قابل مشاهده است.

فایل (های) پیوست