کد خبر: 29
تعداد بازدید: 2201
تاریخ به روز رسانی: 1396/06/07 19:13
نام گروه خبر: عمومی
صورت‌های مالی نمونه برای واحد تجاری پذیرنده (واحد تجاری که برای نخستین‌بار، صورت‌های مالی طبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ارائه می‌کند.)مطابق با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

صورت‌های مالی نمونه برای واحد تجاری پذیرنده (واحد تجاری که برای نخستین‌بار، صورت‌های مالی طبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ارائه می‌کند.)مطابق با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

صورت‌های مالی نمونه برای واحد تجاری پذیرنده (واحد تجاری که برای نخستین‌بار، صورت‌های مالی طبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ارائه می‌کند.) مطابق با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) بررسی و نهایی شده در کمیته استانداردها و آموزش

صورتهای مالی نمونه برای شرکتهای پذیرنده IFRS (شرکتهایی که برای نخستین بار، صورتهای مالی خود را طبق IFRS ارائه می کنند) در کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار، بررسی و نهایی شده است. لازم به ذکر است این صورت‌های مالی نمونه باید با توجه به صورت‌های مالی نمونه مطابق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) که در سامانه ifrs.seo.ir قرار گرفته و نیز استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی 1 مورد استفاده قرار گیرد.