کد خبر: 24
تعداد بازدید: 758
تاریخ به روز رسانی: 1396/01/30 10:29
نام گروه خبر: عمومی

ترجمه صورتهای مالی نمونه شرکتهای بیمه توسط سازمان حسابرسی

سازمان حسابرسی ترجمه اولیه صورتهای مالی نمونه شرکتهای بیمه را که توسط مؤسسه حسابرسی ارنست اند یانگ تهیه شده است را ارائه نمود.

سازمان حسابرسی ترجمه اولیه صورتهای مالی نمونه شرکتهای بیمه را که توسط مؤسسه حسابرسی ارنست اند یانگ تهیه شده است را ارائه نمود.علاقه مندان جهت بهره برداری میتوانند فایل های پیوست را ملاحظه نمایند.