کد خبر: 10
تعداد بازدید: 4728
تاریخ به روز رسانی: 1395/12/03 11:56
نام گروه خبر: عمومی

ترجمه فارسی نخستین سری استانداردهای بین المللی حسابداری در سامانه سازمان حسابرسی منتشر شد

ترجمه فارسی 13 استاندارد بین المللی حسابداری در سامانه سازمان حسابرسی انتشار یافت.

ترجمه 13 استاندارد از استانداردهای بین المللی به شرح جدول زیر در سامانه سازمان حسابرسی منتشر گردید. خاطر نشان میسازد مطابق مصوبه  مورخ1395/08/18 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، الف: کلیه بانک‌ها، موسسات اعتباری  و شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که دوره مالی آنها از تاریخ 1395/01/01 و بعد از آن شروع می‌شود، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه، بر اساس (1) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (2) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند.و ب) کلیه شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که دوره مالی آنها از تاریخ 1395/01/01 و بعد از آن شروع می‌شود و سرمایه ثبت شده آنها 000ر10 میلیارد ریال و بیشتر از آن است، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه، بر اساس (1) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (2) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند.جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت ترجمه استانداردهای مذکور، به سامانه سازمان حسابرسی به آدرس www.audit.org.ir مراجعه نمایید .شمارده استاندارد      

شماره استاندارد            عنوان 
1                      ارائه صورتهای مالی 

2                      موجودی ها 

7                      صورت جریانهای نقدی

8                     رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات

10                   رویدادهای پس از دوره گزارشگری

11                   پیمان های ساخت

12                   مالیات بر درآمد

16                   املاک، ماشین الات و تجهیزات

17                   اجاره ها

18                   درآمد عملیاتی 

23                  مخارج تأمین مالی 

24                  افشای اطلاعات اشخاص وابسته 

38                  دارایی های نامشهود