آرشیو خبرها

در راستای اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) و آموزش مطالب مرتبط با این استانداردها، به پیوست موارد زیر که به صورت پیش نویس تهیه شده است جهت بهره‌برداری آموزشی استفاده‌کنندگان ارائه می شوند: 1- مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و IFRS ، صرفا از منظر اندازه‌گیری و 2- ترجمه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 1 (پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار).

1395/10/30 20:30

ترجمه 4 استاندارد بین المللی حسابداری و 3 استاندارد بین المللی گزارشگری مالی دیگر توسط سازمان حسابرسی منتشر شد

1395/10/29 17:26

ترجمه فارسی 13 استاندارد بین المللی حسابداری در سامانه سازمان حسابرسی انتشار یافت.

1395/10/07 15:20

الزام الف)کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، ب) کلیه شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ج) کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با سرمایه ثبت شده 000ر10 میلیارد ریال و بیشتر از آن به تهیه صورت‌های مالی سالانه، بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

1395/08/26 9:32

سخنگوی سازمان بورس درخصوص بحث شفافیت شرکت ها و ارائه صورتهای مالی شرکتها مطابق با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی عنوان کرد: حدود 20شرکت از جمله بانک ها و شرکت ها ملزم می شوند که صورت های مالی سال 95 که در سال 96 به بازار ارایه می شود را مطابق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی "IFRS " ارائه دهند.

1395/07/17 10:09

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان‌ بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی جهت سیاست‌گذاری کلان و هماهنگی موضوعات مرتبط با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و سایر حوزه‌های فیمابین

1395/03/31 11:23

بدون تردید برای بهبود فضای کسب و کار در سطح جهانی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی اطلاعات مالی باید بر اساس IFRS تهیه شود. بدون تهیه اطلاعات بر این اساس، امکان تصمیم‌گیری و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بسیار دشوار خواهد بود. لازمه حضور در بازارهای بین‌المللی پولی و مالی، پذیرش استانداردهای بین‌المللی است.

1395/03/26 11:12

این کمیته در راستای بسترسازی اجرای سیاست‌های دولت برای توسعه بازار سرمایه در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار، ارتقای جایگاه شفافیت اطلاعاتی کشور از منظر بین‌المللی، فراهم کردن امکان استفادۀ مؤثرتر از فناوری‌هایی چون XBRL جهت افزایش شفافیت اطلاعات و ضرورت حرکت به سوی پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) تشکیل شده است.

1395/03/26 10:19