آرشیو خبرها

به گفته مدیر نظارت بر ناشران برگزاری همایش "استانداردهای بین‌‌المللی و گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت مالی" نیز از تلاش‌ها و اقدامات مؤثر و مثمر ثمر سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای همگرایی بیشتر نهادها و سازمان‌های درگیر در پروژه پیاده‌سازی IFRS از جمله بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی مجلس شورای اسلامی است.

1395/12/04 15:42

زبان مشترک جهانی سازی فعالیت های مالی، اصلی ترین نیاز برای توسعه مناسبات مالی ایران است.

1395/12/04 8:44

«همایش استانداردهاى بين‌المللى گزارشگرى مالى (IFRS) و نقش آن در ارتقاى شفافيت بازارهاى مالی»،7 اسفند ماه 1395 در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود. برنامه زمانبندی و سخنرانان همایش مذکور به شرح جدول زیر است:

1395/12/03 11:33

مهم ترین نکته این فرآیند این است که بر اساس مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی، اولویت نخست به شرکت های بیمه ای و بانک ها داده شده است؛ چرا که این دو نهاد مالی بسیار موثرند و فضای جدید بین المللی می طلبد که این شرکت ها با استفاده از فضای پسابرجام ، سطح مراودات و فعالیت های خود را با شرکا و طرف های خارجی گسترش دهند.

1395/12/03 11:19

باتوجه به نقش و اهمیت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به برگزاری همایشی تحت عنوان "استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی" در ماه جاری مینماید.

1395/11/30 14:55

در حال حاضر 27 بانک‌ و موسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، 23 شرکت بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و 27 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس که سرمایه ثبت شده آنها 10 هزار میلیارد ریال به بالا است، ملزم به تهیه صورت‌های مالی طبق IFRS هستند.

1395/11/18 15:02

در راستای اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) و آموزش مطالب مرتبط با این استانداردها، به پیوست موارد زیر که به صورت پیش نویس تهیه شده است جهت بهره‌برداری آموزشی استفاده‌کنندگان ارائه می شوند: 1- مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و IFRS ، صرفا از منظر اندازه‌گیری و 2- ترجمه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 1 (پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار).

1395/10/30 20:30

ترجمه 4 استاندارد بین المللی حسابداری و 3 استاندارد بین المللی گزارشگری مالی دیگر توسط سازمان حسابرسی منتشر شد

1395/10/29 17:26

ترجمه فارسی 13 استاندارد بین المللی حسابداری در سامانه سازمان حسابرسی انتشار یافت.

1395/10/07 15:20

الزام الف)کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، ب) کلیه شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ج) کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با سرمایه ثبت شده 000ر10 میلیارد ریال و بیشتر از آن به تهیه صورت‌های مالی سالانه، بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

1395/08/26 9:32