کد خبر: 25
تعداد بازدید: 479
تاریخ به روز رسانی: 1396/02/23 14:52
نام گروه خبر: عمومی

مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و بین‌المللی تنها با تمرکز بر جنبه اندازه‌گیری (بررسی شده در کمیته استانداردها و آموزش)

مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و بین‌المللی تنها با تمرکز بر جنبه اندازه‌گیری تهیه و در کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است.

     مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و بین‌المللی تنها با تمرکز بر جنبه اندازه‌گیری تهیه و در کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است. موارد بااهمیت با رنگ سبز مشخص شده است. در هر صفحه خلاصه مقایسه استانداردها بیان شده و در صفحه بعدی به ترتیبِ ردیف مربوطه در صفحه قبل، شرح کامل بندهای مربوطه درج شده است (لازم به ذکر است مقایسه استاندارد حسابداری 15 ایران و استانداردهای بین‌المللی صورت نگرفته که متعاقبا این مقایسه صورت خواهد گرفت و از سایت www.ifrs.seo.ir قابل دسترس خواهد بود). 

فایل (های) پیوست