الزام تعدادی از شرکت ها از جمله بانک ها برای ارائه صورتهای مالی سال 95 مطابق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

سخنگوی سازمان بورس درخصوص بحث شفافیت شرکت ها و ارائه صورتهای مالی شرکتها مطابق با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی عنوان کرد: حدود 20شرکت از جمله بانک ها و شرکت ها ملزم می شوند که صورت های مالی سال 95 که در سال 96 به بازار ارایه می شود را مطابق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی "IFRS " ارائه دهند.

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان‌ بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان‌ بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی جهت سیاست‌گذاری کلان و هماهنگی موضوعات مرتبط با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و سایر حوزه‌های فیمابین

اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای بکارگیری استاندارهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

بدون تردید برای بهبود فضای کسب و کار در سطح جهانی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی اطلاعات مالی باید بر اساس IFRS تهیه شود. بدون تهیه اطلاعات بر این اساس، امکان تصمیم‌گیری و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بسیار دشوار خواهد بود. لازمه حضور در بازارهای بین‌المللی پولی و مالی، پذیرش استانداردهای بین‌المللی است.


پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه ایران
سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران
بورس اوراق بهادار تهران
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران
انجمن حسابداران خبره ایران
انجمن حسابداری ایران
xbrl ایران
سایت xbrl
مرکز آموزش حسابداران خبره
سایت ifrs
شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری