مطالب آموزشی مرتبط با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

در راستای اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) و آموزش مطالب مرتبط با این استانداردها، به پیوست موارد زیر که به صورت پیش نویس تهیه شده است جهت بهره‌برداری آموزشی استفاده‌کنندگان ارائه می شوند: 1- مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و IFRS ، صرفا از منظر اندازه‌گیری و 2- ترجمه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 1 (پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار).

ترجمه فارسی 4 استاندارد بین المللی حسابداری و 3 استاندارد بین المللی گزارشگری مالی

ترجمه 4 استاندارد بین المللی حسابداری و 3 استاندارد بین المللی گزارشگری مالی دیگر توسط سازمان حسابرسی منتشر شد

ترجمه فارسی نخستین سری استانداردهای بین المللی حسابداری در سامانه سازمان حسابرسی منتشر شد

ترجمه فارسی 13 استاندارد بین المللی حسابداری در سامانه سازمان حسابرسی انتشار یافت.


پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه ایران
سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران
بورس اوراق بهادار تهران
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران
انجمن حسابداران خبره ایران
انجمن حسابداری ایران
xbrl ایران
سایت xbrl
مرکز آموزش حسابداران خبره
سایت ifrs
شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری